ORKOVÉ

Goto down

ORKOVÉ

Příspěvek pro Itashiro za Sat Mar 07, 2015 9:09 pm

ORKOVÉ

Nazdar Určitě si říkáte, proč jsem vytvořil tento článek. Jedná se o takovou menší pomoc pro nováčky v RP orka, kteří postrádají menší směr a odrazoví můstek pro své postavy. Upozornuji že orkové jsou různorodí a proto se může stát že s jiným odborníkem se nemusíme zrovna shodnout, ale tohle by vám mělo stačit.

Článek obsahuje mnou sepsané druhy orků (Můžete si libovolně vybrat z jakého prostředí váš ork pochází) a archetypy od Ursaka (Hassar), který se s námi o tyto moudra podělil na forku nejmenovaného serveru. Přeji vám příjemné čtení a pustíme se do toho.

DRUHY ORKŮ

Orkové se liší mnoha způsoby. Někdo je rozlišuje podle klanů, někdo podle prostředí a nebo tradic. Já jsem vám sepsal takové 4 základní druhy orků.

Divocí orkové

Divocí orkové jsou potomci původních orků prastarého Draenoru, kteří narozdíl od jiných příslušníků svého národa nikdy nezapoměli na své prastaré tradice a způsoby. To se převážně odráží na jejich barbarském způsobu myšlení, bojů a celkově života. I přes to že nejsou natolik disciplinovaní, jsou to krutí protivníci kteří se neobávají svých nepřátel. Dalo by říct že mají vysokou absenci pudu sebezáchovy.

Mluva: Tito orkové jsou ve své divoké podstatě natolik primitivní, že dokonce i svůj mateřský jazyk převážně ovládají ztěžka. Jedná se o lámanou orkštinu.

Klany: Bleeding Hollow, Laughing skull, Bonechewer.

Náboženství: Obecně vyznávají víru v předky, avšak někteří se poddávají praktikám Krvavé magie, která je velmi prastará a kvůly krutým obřadům zakázána a odsuzována jinými klany.

Prostředí: Příslušníci těchto orků sídlí převážně v tropických oblastech. Časté jsou také močály.

Osobnosti: Kilrogg Deadeye (Bleeding Hollow), Kaz/Mogor (Laughing Skull), Tagar Spinebreaker (Bonechewer)


Horští orkové

Horští orkové jsou národem orků, kteří žijí převážně ve vysokých hornatých oblastech. Liší se oproti jiným svou velmi tvrdou a disciplinovanou výchovou svých příslušníků. Jsou to krutí a obávaní protivníci a výborní řemeslníci svého národa. Nikdy nezapoměli na staré způsoby svých předků, avšak zastávají svůj způsob nových tradic které se rozvíjejí až do součastnosti. Dalo by se říci že klany těchto orků více lpí na síle, proto jsou převážně více uznáváni válečníci, než-li duchovní.

Mluva: Tito orkové ovládají plynulou orkštinu, avšak najdou se i tací kteří se naučí i základům obecného nářečí.

Klany: Blackrock, Black Tooth Grin (Později).

Náboženství: Obecně vyznávají víru v předky.

Prostředí: Horští orkové žijí převážně v hornatých oblastech (Na povrchu, nebo v podzemí)

Osobnosti: Blackhand, Orgrim Doomhammer, Maim a Rend Blackhandovy (Temná Horda), Eitrigg (Nová Horda)


Vlčí orkové

Vlčí orkové jsou pojmenováni právě podle vlků, kteří jsou součástí jejich kultůry více, než-li pro jiné klany. Jsou to hrdí a odvážní orkové, kteří se společně s prvními krůčky naučili také jezdit na vlku. Jedná se o dobré řemeslníky (Né tak zručné jako u Horských), uznávané válečníky a moudré duchovní. Jejich způsoby jsou staré avšak postupně se vyvijí. Někteří příslušníci jsou známí bud svou silou a nebo moudrostí.

Mluva: Ovládají plynulou orkštinu. Pro některé není obtížné naučit se obecnou řečí.

Klany: Frostwolf, Warsong, převážně Thunderlords.

Náboženství: Víra v předky.

Prostředí: Zimní až prériní oblasti.

Osobnosti: Durotan, Thrall (Frostwolf), Grommash Hellscream (Warsong)


Temní orkové

Jedná se o velmi záhadný národ orků, který je známí svou mystikou a respektovanou vírou v předky. Každý jedinec je obeznámen tajemstvím a záhadami mnoha praktik týkajících se víry v předky. Příslušník převážně koná pro dobro svého národa a lpí na poznání nových tajů magie. Z mnoha příslušníků se v současné době stali černokněžníci a jen málokteří zachovali své tradice.

Mluva: Ovládají plynulou orkštinu, avšak je možné že se příslušníci tohoto národa naučí i jiným jazykům.

Klany: Shadowmoon, Stormreaver.

Náboženství: Víra v předky. Převážně v této době uctívání démonů.

Prostředí: V podstatě jakékoliv.

Osobnnosti: Ner'zhul. Gul'dan (Dříve).

ARCHETYPY

Archetypy vám pomohou řídit se podle jistých vlastností, které ve většině případech nejsou nováčci schopni vymyslet pro svou postavu. Následující archetypy jsou 4 a v podstatě nejzákladnější které by jste měli znát. Doufám že vám pomohou.

Doomhammerův Archetyp
Přirozený vůdce orčího lidu. Tito orkové ve společnosti většinou rychle postupují a brzy se z nich stávají velitelé, či stratégové.
Tento tip orka raději obětuje vlastní život než by nechal svého bratra ve zbrani
padnout v bitvě. Jsou bojovnějí než Thrallův archetyp, problémy orčího lidu se většinou snaží řešit silou.
Jsou sebejistí,nikoli však tvrdohlaví. A vůči svým vůdcům jsou naprosto loajální.

Tharllův Archetyp
Tento typ orků je spíš dilomatický a chápající než ostatní archetypy. Nejsou rasističtí, nevěří, že mír je nedosažitelný. A čekají na den, kdy rasa orků konačně najde mír v jejich vlastním domově - Kalimdoru.
Snadněji přijmají nové spojence, protože věří že v každé rase je dobro. Dokáží se nadchnout pro věc a jsou důvěřiví (nikoli však hloupí)

Gromův Archetyp
Nejtvrdohlavější a realističtí. Drzý archetyp orka. Navzdory dobrosrdečnosti některých z nich jsou blízcí korupci temných sil. Jsou první kdo dají hlasitě najevou svůj nesouhlas s čímkloi a také se jako první uchylují k násilí, v uvažování krátkozrací, výbušní, silně nedůvěřivý k novým spojencům a tento fakt se nesnaží nikterak skrývat. Je-li nějaký ork této povahy měl by být i dostatečně velký a silný aby si za těmito názory mohl stát.
V opačném případě se totiž takoví orkové nedožívají vysokého věku.

Guldanův typ
Žádná rasa neni bezpečna před korupcí. Ani orkové nejsou výjimka, jak je vidět z jejich historie. Ti Guldanova archetypu se sami snaží korumpovat a manipulovat. Na první pohled jsou to civilizovaní orkové a po fyzické stránce bývají mírně pod průměrem a nezdají se být hrozbou. Přezevšechno zkutečnou hrozbou jsou. Svým lstivým intelektem dokáží přimět ostatní, aby jednali v jejich zájmu.

Přihazuji další archetypy od Deusna z téhož článku na nejmenovaném serveru

Archetypy:
Blackhandův archetyp
(Materiál pro - Válečník)

- tito orkové jsou zrození k tomu aby se stali bojovníky a dobyvateli
- jejich sebevědomí často přerůstá v aroganci, kterou ovšem dokáží podložit svou neochvějnou odvahou a neústupností v boji
- velice špatně snášejí posměch a nedostatek respektu od svého okolí
- touží potom stát na vrcholu orčí společnosti (nemesis archeotypu Doomhammera)
- jsou často krvelační, lehce podlehnou korupci temných sil a nebrání se použít jakkýkoliv prostředek k dosáhnutí svého vítězství
- opovrhují ženami v boji a nebojí se pro svůj cíl zajít až tak daleko, aby neuposlechli náčelníka  
- rovněž cítí opovržení vůdči jakkékoliv rase, která nepatří k orkům

- !!! Osobně doporučuji jen pro zkušené hráče, jelikož takovýto ork, může velice snadno skončit s rozbitou čelistí na zemi. !!!

Zuhuledův archetyp
(Materiál pro - šaman, válečník, vrah, alchymista, inženýr, warlock)

- orkové kteří svůj život vložili do rukou osudu a mystična. Jsou velice pověrčiví a snadno se oddávají omamným silám šamanismu
- často jsou považováni za šílence, ať už kvůli svým názorům, nebo projevům, které mají mezi svými bratry a sestrami ve zbrani
- jsou velice úskoční, mazaní a nebojí se překročit hranici zdravého úsudku, aby dosáhli svého
- povětšinou uctívají své vlastní, nepochopitelné zákony


Killrogův archetyp
(Materiál pro - Šaman, Válečník, Lovec)

- pokud se někdo může měřit s věrností archeotypu Doomhammera, pak to jsou tito orkové
- klidní na duši, moudří na bojišti a smrtelně přesní v dobách chaosu
- tito orkové se nebojí projevit svůj názor, ať už jej chce náčelník slyšet nebo né, ovšem plní tak s respektem a úctou
- v boji nejsou tak krvelační jako jejich bratři ve zbrani. K boji přistupují jako obrovský ledovec. Přímo a neodbytně.
- Nejsou zbabělci, ovšem zbytečné krveprolití nevyhledávají
- K problémům i neřešitelným situacím přistupují s nadhledem

Nerzhulův archetyp
(Materiál pro - Válečník, Šaman, Warlock, Lovec)

- orkové jenž jsou známí svou obětavostí a touhou po změně. Jsou připraveni zaplatit jakkoukoliv cenu zato, aby vyplnili svůj vlastní odvážný plán, o jehož správnosti jsou skálopevně přesvědčeni.
- nebojí se obětovat vlastní tělo i duši pro větší dobro svého klanu
- jsou otevřeně nedůvěřivý vůdči komukoliv kdo nepatří k jejich národu a klanu
- často jsou spojovacím kolíkem mezi orky, jejich síla a přednosti spočívají v podpoře a vůdcovství ve chvílích, kdy i ten nejsilnější padne na kolena zlomen
- Jejich touha po vyšším dobru, je ovšem může oslepit před trýznivou agónií, která se může odehrávat sotva pár kroků od nich
Itashiro
Itashiro
Sběrač šišek
Sběrač šišek

Poèet pøíspìvkù : 83
Join date : 31. 05. 14
Age : 23
Postavy : Itashiro - Pán mečů, Náčelník Gar'thalu, Dračí jezdec, Škorpion.Návrat nahoru Goto down

Re: ORKOVÉ

Příspěvek pro Itashiro za Sat Apr 18, 2015 8:35 pm

Jak správně RPit Orka?

Nazdar. Rozhodl jsem sepsat a doplnit článek do tohoto tématu, abychom vše ohledně orků uzavřely. Na úvod bych chtěl říct, že každý máme svůj způsob, jak RPit svého orka (Pokud nějakého máte) ale nesmíte zapomenout především na jisté vlastnosti, které nesmí chybět žádnému orkovy (Jsou tu vzácné případy, ale jsou natolik nepřirozené, že by se takový ork jen těžko vyskytoval ve společnosti svého národa) Srhneme si to po bodech.

Společnost

Orkové (Nejedná se o vzácné případy) vyrůstaly ve společnosti, která vyžadovala aby její jedinci byly vždy těmi nejsilnějšími a nejzdatnějšími. Zkrátka přínos pro klan. Bylo nepřípustné, aby se z jedince stala jen přítěž klanu a proto byly vychováni tak, aby především konali pro dobro celku. Z toho důvodu by se dalo říci, že pro orka je vyhnanství naprosto to samé, jako rozsudek smrti.

Hrdost

Hrdost je pro orka naprosto přirozenou vlastností, ba dokonce nejdůležitější. Dodržují své slovo a především své stanovené zásady kterých se drží tak urputně, že by kvůly nim i zemřeli. Žádné živé duši bych nepřál, aby urazila orka. V takovém případě by vás jedinec vyzval na souboj (V několika případech, by na vás zaútočil i bez varování, jelikož je pro orka urážka naprosto nepřípustná). Mnohdy je naopak nepřípustné, aby jedinec na urážku spíše reagoval, ale jedná se převážně o duchovní, jenž jsou známí především svou klidnou povahou.

Také bych k tomu rád doplnil a zdůraznil, že se nikdy neomlouvají za své činy v minulosti a nežádají omluvu od nepřátel! Mnohdy jsem se setkával s tím, že hráči hrají své orky více "lidsky" a tohle je vlastně nejčastější věc, na kterou zapomínají a opomíjejí.

Respekt/Oddanost

Jelikož jsou orkové převážně velmi společenští (Jak jsem uvedl v prvním bodu) je pochopitelné, že musí respektovat své autority. A né jen je. Převážně respektují sobě rovné a hlavně starší (Šamany/Duchovní), kteří jsou mimo jiné i duší klanu a celkově společnosti orků. Nikdy nezradí (Opět připomínám, že jsou vyjímky), neopouštějí spolubojovníky a vždy následují svého vůdce.

Dále by vám měl pomoct článek na wikině.
Itashiro
Itashiro
Sběrač šišek
Sběrač šišek

Poèet pøíspìvkù : 83
Join date : 31. 05. 14
Age : 23
Postavy : Itashiro - Pán mečů, Náčelník Gar'thalu, Dračí jezdec, Škorpion.Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru