Arathor RP
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Changelog (zastaralý)

Goto down

Changelog (zastaralý) Empty Changelog (zastaralý)

Příspěvek pro Amaroth Sat May 24, 2014 12:57 am

- Starší změny byly smazány po přechodu z Arathi na Exodus.
- Velká část změn se plně projevuje až s vydáním dalšího patche E, případně F. Jen menšina zde zmiňovaných věcí se objeví již po restartu serveru a pouhé minimum lze aplikovat do hry ihned.
Změny 23.05.2014 - 25.08.2014:

Obnova changelogu:
23.05.2014 - Úprava všech preNimerkých itemů na kvalitu=0, úprava armoru a DPS všech preNimerských itemů (cca +- na asi 80-85% efektivity bílých Nimerských itemů), spuštění lodní dopravy mezi Exodem, Murloky a Nimerem (prozatím jen za použítí HE/BE loďky, "instantní port" uprostřed trasy se mi nedaří odstranit, ta co jezdí k molu jezdí k murlokům, ta co najíždí na pláž na Nimer), úprava levelu všech questů na level 30 (jsou tedy viditelné na mapě). Fix GM otevírané přes Pytel s Vecma, dání šípů k vendorům Hordy. NPCčkům udělena resistance na vše rovna 1/100 jejich HP (50 cap). - Amaroth
24.05.2014 - Doplnění většiny spellbooků k warrior, hunter a rogue trainerů, nastavení respawn timů mobkám, fix barbera (ceny zpátky na 2str, plně se projeví nejspíše až s dalším patchem). - Amaroth
26.05.2014 - Celkové opravování spellbooků a spellsystému. - Ohnivko, Pitras
26.05.2014 - Grafický update fórka - Amaroth
02.06.2014 - Spawn pláže a moře mušlemi a kamením - Tanar
02.06.2014 - Vytažení objektů pro Nový tábor - Amaroth
03.06.2014 - Noggit Nového tábora, fix pár chyb v DBC a DB, NPC displaye stromů - Amaroth
04.06.2014 - Úplné odstranění learnování weapon skillů ze hry. Všichni mají všechny od začátku, vyjma wandek a dual wieldu - Amaroth
04-05.6.2014 - Balancy, projeví se s patchem. Berte v potaz, že mnohé spelly mají přepočty ze spell power/attack power + máte talenty, hodnoty zde uvedené jsou tedy nižší, než jaké budou ve hře. Lomítka oddělují ranky, Xka pro přehlednost označují rank, který ve hře neexistuje. Význam slovíček zvýšen a snížen je jasný, sjednocen/upraven znamená, že některé ranky spellu byly buffnuty, jiné naopak nerfnuty. Base mana není maximum many prosím, neplést pojmy, 30ky mají base manu v rozpětí přibližně mezi 600-700. Classy, které dostaly nové spelly do ZK/startovní kategorie dostaly skutečně nové spelly, to znamená, že jste neutratili žádné ZK/VZK zbytečně, ani jste o nic nepřišli. DMGe/Healy jsou udávány v průměrných hodnotách. Všeobecně se dá říct, že se nerfly healy, sundaly mana costy, srazily rozdíly mezi ranky, kde byly příliš velké a započala také snaha vytvořit více cest, jak účinně postavy stavět (některé classy měly doposud jen 1 použitelný build), u mnoha postav hodně posílilo DPS, na což se bude později reagovat případným utužením mobek a zpětnými nerfy. Některé classy jsou stále poměrně mana hungry, to bude upraveno v dalších patchích.:

Warrior:
Warrior, jakmile nabere Overpower a Revenge, dokáže nadělat pořádný bordel a je-li správně postaven a hrán, sólne takřka cokoliv. Proto jsem mírně buffnul Fury a nerfnul jak Prota, tak Armse.
Taste for Blood - Šance na proc snížena na 17/33/50%
Dual Wield Specialization - Bonus DMG navýšeno na +10/20/30/40/50%
Revenge - DMG sníženo na X/110/120

Paladin:
Do budoucna se podívám více na jeho DPS a schopnost tankovat, nicméně aktuálně byl hlavně nerfnut heal, aby se nedokázal dostat na full za pár vteřin a aby mohl fungovat jako plnohodnotný healer spíše když bude tak postaven i talentově. Oproti tomu šly výrazně dolů mana costy healů.
Holy Light - Heal snížen na 150/169/188, mana cost sjednocen na 14% base many
Exorcism - Dmg zvýšeno na 150/X/200, mana cost snížen na 6% base many
Flash of Light - Heal zvýšen na X/101/113, mana cost zvýšen na 8% base many
Consecration - Mana cost snížen na 11% base many

Hunter:
Hunter je na 30ce bez peta poměrně slabý. Srovnal jsem Surva a Marka (Surv je velmi těžký na správné zahrání, takže si prosím nestěžujte když vám bude připadat slabší), nicméně bez peta zůstane Hunter všeobecně trochu slabším než jsou ostatní classy. S nabytím peta a skloubením s jeho keetovacím potenciálem a pár triky však dokáže být nakonec časem silnější, než většina ostatních, to je tady věc více skillu než reálné síly postavy.
Arcane Shot - Dmg zvýšeno na 40/55/70
Serpent Sting - Dmg zvýšeno na 100/X/150
Improved Arcane Shot - Bonus do DMG zvýšen na +10/20/30%
Improved Stings - Bonusy zvýšeny na +17/33/50%
Aimed Shot - DMG zvýšeno na 30
Savage Strikes - Bonus do šance na crit zvýšen na +15/30%

Rogue:
Subtetly roguna se ukázala být až překvapivě silná, proto jsem buffnul mixovaný Combatový build. Další balancy přijdou případně časem, protože je Roguna aktuálně takřka nepotřebuje.
Sinister Strike - Bonus DMG zvýšeno na 35/40/45
Improved Eviscerate - Bonus do DMG zvýšeno na +10/20/30%

Priest:
Priesti měli doposud v Holy buildu velmi silnou kombinaci healu i dmg, nicméně za cenu poměrně vysoké spotřeby many. Mana costy šly všeobecně hodně dolů, heal byl zredukován na rozumnější úroveň a hodně pokleslo celkové dmg. Na druhou stranu získal buff na Holy Firu, což mu umožňuje nastřelit rychlejší burst dmg a pak se zase healovat. Také dostali Heal už do startu.
Holy Fire - Dmg upraveno na 150/165/180 (včetně DoT), mana cost zvýšen na 14% base many
Smite - Dmg sníženo na 85/94/102, mana cost sjednocen na 9% base many
Flash Heal - Heal snížen na 100/X/125, mana cost snížen na 7% base many
Heal - Heal snížen na 166/188/210, mana cost snížen na 12% base many
Renew - Heal upraven na 175/205/235, mana cost snížen na 10% base many
Power Word: Shield - Absorb upraven na 210/230/250, mana cost snížen na 15% base many
Prayer of Healing - Heal snížen na X/X/150, mana cost snížen na 15% base many
Holy Nova - Mana cost snížen na 13% base many

Shaman:
U šamanů mě do budoucna čeká nejspíš ještě další srovnávání enchantů na zbraně, dmg outputu eleho a cementa apod., prozatím jsem se však zejména opřel do jeho healů. Dostal Healing Wave už do startu, šly mu dolů mana costy a hodně mu byly nerfnuty zejména vyšší ranky healů.
Healing Wave - Heal snížen na 166/188/210, mana cost snížen na 16% base many
Lesser Healing Wave - Heal snížen na 100/X/125, mana cost snížen na 9% base many
Rockbiter Weapon - Bonus DPS navýšeno na +10/15/X
Lightning Bolt - Cast time snížen na 2s, DMG upraveno na 100/110/120
Flame Shock - DMG upraveno na 60/X/72 a DoT zvýšeno na 180/X/216, mana cost snížen na 14% base many
Earth Shock - DMG zvýšeno na 110/X/132, mana cost snížen na 14% base many
Frost Shock - Slow snížen na 40%, DMG sníženo na X/X/80, mana cost snížen na 14% base many
Elemental Weapons - Bonus do Windfury DMG snížen na +5/10/15%
Lightning Shield - DMG upraveno na 45/X/50

Mage:
Mage nemá příliš velké problémy s tím, že by si nic nedal (pokud jej umíte stavět a hrát), nicméně si zaslouží více než srovnat krok s Lockem a taktéž potřebuje dobalancovat jednotlivé buildy mezi sebou.
Arcane Missiles - DMG navýšeno na 72/81/90, mana cost snížen na 15% base many
Arcane Explosion - DMG navýšeno na 88/99/110, mana cost snížen na 18% base many
Fire Blast - DMG zvýšeno na 180/X/255, mana cost snížen na 8% base many
Fireball - DMG sníženo na 102/113/125 a DoTka zvýšena na 128/144/160, mana cost snížen na 14% base many
Scorch - DMG zvýšeno na X/129/144, mana cost snížen na 8% base many
Pyroblast - DMG zvýšeno na 185 a DoTka zvýšena na 240, mana cost snížen na 20% base many
Flamestrike - Mana cost snížen na 25% base many
Frostbolt - Zvýšen cast time na 3s, DMG zvýšeno na 140/154/168, mana cost sjednocen na 10% base many
Cone of Cold - Zvýšeno DMG na X/X/150, mana cost snížen na 15% base many
Frost Nova - Zvýšeno DMG na X/44/48, mana cost zvýšen na 12% base many
Blizzard - Sníženo DMG na X/X/272, mana cost snížen na 35% base many

Warlock:
Warlock se potýkal s problémem, že byl všeobecně velmi slabý. Affliction byl zcela nehratelný, Demonology bez peta také a Destruction byl ve všem dost podměrečný. Lock tak dostal všeobecný buff do DMG a snížení mana costů. Také byly poupraveny talenty, aby výrazněji oddělily Affli a Destro build ve stylu hry a kombinaci spellů. Curse of Weakness byla výrazně buffnuta, jelikož mobky takřka nemají attack power a tím pádem je tento spell na hranici nepoužitelnosti. Pokud jsem přestřelil (zejména u Destra) s DMG, očekávejte zase nějaký menší nerf zpátky, tak už to chodí. Do budoucna přijde ještě srovnání s démony.
Improved Curse of Agony - Bonus do DMG zvýšen na +10/20%
Curse of Agony - DMG zvýšeno na 360/X/448
Improved Corruption - Bonus do DMG zvýšen na +4/8/12/16/20%
Corruption - DMG zvýšeno na 270/X/336, mana cost snížen na 10% base many
Immolate - DMG zvýšeno na 70/X/88 a DoTka zvýšena na 160/X/200, mana cost snížen na 12% base many
Drain Life - Drain navýšen na 16/18/20 za sekundu
Drain Soul - DMG navýšeno na 125/140/X
Drain Mana - Mana cost snížen na 10% base many
Curse of Weakness - Snížení armoru navýšeno na -10/20/X%
Hellfire - DMG sníženo na X/X/50 za sekundu, mana cost snížen na 25% base many
Rain of Fire - Mana cost snížen na 35% base many
Shadow Bolt - DMG sníženo na 100/X/125, mana cost snížen na 10% base many
Searing Pain - DMG zvýšeno na X/91/101, mana cost snížen na 6% base many
Improved Searing Pain - Bonus do šance na crit zvýšen na +5/10/15%

Druid:
Druidi sdíleli všeobecný problém healerů - velmi silné healy (zejména na vyšších rancích) a vysoké mana costy. Healy i mana costy šly dolů, také přibyly nižší ranky Regrowthu. Do budoucna přijdou detailnější balancy mezi DPS buildy a feral buildy zejména.
Healing Touch - Heal snížen na 190/207/239, mana cost snížen na 12% base many
Rejuvenation - Heal snížen na 180/210/225, mana cost snížen na 10% base many
Regrowth - Heal snížen na 120/130/149 a HoTka upravena na 210/231/252, mana cost snížen na 15% base many
Tranquility - Heal snížen na X/X/250, mana cost snížen na 25% base many
Mark of the Wild - Mana cost snížen na 8% base many
Thorns - Mana cost snížen na 8% base many
Moonfire - DMG upraveno na 60/64/68 a DoT upraveno na 100/112/124
Insect Swarm - Redukce hitu zvýšena na 10%
Wrath - DMG zvýšeno na 80/88/96, mana cost snížen na 9% base many
Starfire - DMG upraveno na X/192/210
Entangling Roots - DMG sníženo na X/X/60, mana cost zvýšen na 14% base many
- Amaroth
06.06.2014 - Revize a fix celkově spellbooků a trainerů všech classů. - Amaroth
07.06.2014 - Dokončení noggitu v Novém táboře, vykácení stromů u Talbotů, menší update Triash'taru, update Item.dbc, pár reskinů - Amaroth
08.06.2014 - Zprovoznění gobů ze všech použitelných modelů z Caty a MoP (bude v patchi), zahájení prací na otevření socketů (do patche budou hotovy) - Amaroth
09.06.2014 - Dopsání socketových SQL scriptů - Amaroth
10.06.2014 - Aktualizace a přeskládání GM fóra, dopsání statových SQL scriptů, jejich test, balanc a aplikace - Amaroth
12.06.2014 - Vytahání všech použitelných worgenních/gilneasských modelů - Amaroth
13.06.2014 - Noggit Nového Tábora - Amaroth
14.06.2014 - Fix questu na opečení více ryb najednou, noggit Talbotů a Hordy, sockety - Amaroth
15.06.2014 - Nerf Corruption a Curse of Agony u Locka - Amaroth
16.06.2014 - Oprava chyby v socketech, úprava maximálního množství charů na realm na 6 - Amaroth
17.06.2014 - Noggit budoucí eventové lokace, noggit v Triash'taru a Esgarothu - Amaroth
18.06.2014 - Grafické práce na letácích a plakátech pro Geetacon, úpravy grafiky webu a fórka - Amaroth
               - Talbotská NPC - Yanisák
19.06.2014 - Další tahání modelů z Caty a MoP - Amaroth
20.06.2014 - Hromadný reclass všech HE locků na mage, zrušení HE locků celkově (odteď jsou nehratelní) - Amaroth
21.06.2014 - Aktualizace noggitu v Esgarothu, zboření tábora Talbotů, fix chyby v Triash'taru - Amaroth
22.06.2014 - Zahájení prací na full custom skinech pro itemy - Amaroth
23.06.2014 - "Úklid" v guildě Hordy, práce na její wiki, opravování questů v Triash'taru a přidání pár nových, přidání systému itemů za ranky u Hordy - Amaroth
24.06.2014 - Výměna agility na kožených zbrojích za critical strike rating a přidání +1/2/3/4 attack power koženým zbrojím, přidání socketů do hry, přidání krabů a questu na Bar'n'abbyho, přidání 1 ZK ke quest na Raptoří maso v zájmu balancu questů u Hordy a Aliance - Amaroth
25.06.2014 - Příprava noggitového updatu Nimeru - Amaroth
26.06.2014 - Fix startů postav (draeneiové vráceni do jailu), pročištění Exodu od starých gobových táborů (zvěř to zničila), příprava pár nových gobů a questů na looty, spawn Niemrských stromů - Amaroth
27.06.2014 - Příprava noggitového updatu Exodu - Amaroth
30.06.2014 - zavedení zničených itemů z NPCs - Amaroth
01.07.2014 - dopilování nových NPCček pro Hordu - Amaroth
03.07.2014 - příprava velkého eventu pro Hordu - Amaroth
05.07.2014 - noggitový update Triash'taru - Amaroth
06.07.2014 - práce na přípravách velkého eventu pro Esgaroth - Amaroth
07.07.2014 - noggitový update Esgarothu - Amaroth
08.07.2014 - další noggitové a DB práce na velkém eventu pro Esgaroth, zdražení setu Vládce Plamenů na dvojnásobek, update wiki o Hordě a o šamanech - Amaroth
09.07.2014 - nová NPC displayIDs (11 elfů a 5 kousků pro budoucí velký event), úprava sheathu Vanirovy knihy - Amaroth
10.07.2014 - fix bugu Lightning Boltu (měl chybné dmg), navýšení Intellectu šamanů, knězů, mágů, černokněžníků a druidů o 15, navýšení Agility všem tulákům a lovcům o 7, navýšení Staminy všem tulákům a lovcům o 2 - Amaroth
11.07.2014 - Přidání článku na wiki o runové magii - Amaroth
19.07.2014 - Fix všech možných bugů u ranged zbraní, zejména z Cata/MoP - Amaroth
20.07.2014 - Upravení všech questů na rasově omezené, další pohnutí s přípravami eventu - Amaroth
21.07.2014 - Sepsání článku o šamanech a příručky pro záporáky, fix skrývání bot u trolů a taurů - Amaroth
24.07.2014 - Uzavření noggitu Černodolu - Amaroth
25.07.2014 - Noggitový update Nimeru - Amaroth
26.07.2014 - Noggitový update Exodu - Amaroth
27.07.2014 - Fix Rockbiter Weapon, nerf ranku za ZK na +10DPS z původních OP +15ti, debuffy zranění, nové loading a login screeny, nová login music - Amaroth
31.07.2014 - Převedení Cata/MoP štítů - Amaroth
01.08.2014 - Zhodnocení lootu krokolisků mořských, tygrů bílých a štírů pavéznatých, přidání lootu oběma druhům Exodusských želv - Amaroth
02.08.2014 - Přidání questů na šamanské totemy - Fretik
05.08.2014 - Vytažení většiny štítů z Cata a MoP - Amaroth
06.08.2014 - Nová login a loading screen, nový design webu a fóra, dotahání štítů z Cata a MoP, tvorba nových custom itemů (unikátky, bílé sety pro elfy) - Amaroth
08.08.2014 - Sestavení nového systému lootů a balancu mobek, další práce na Černodolu - Amaroth
10.08.2014 - 13.08.2014 - Uzávěrka NPCček, většiny spawnu a itemů do Černodolu - Amaroth
Další PvE balancy:
válečník:

Válečník byl jediným povoláním, které dostalo na začátku čistě nerf. Poté, co byly trochu upraveny ostatní povolání (a zejména buffnuty některé jejich base staty) jsem shledal, že je potřeba válečníkovi vrátit plnohodnotné Taste for Blood. Taktéž bylo potřeba trochu posílit Furyho a konečně zpoužitelnit Cleave.
Taste for Blood - šance na proc vrácena na 33/67/100%
Cleave - rage cost snížen na 16
Dual Wield Specialization - bonus zvýšen na 12/24/36/48/60%
Enrage - bonus zvýšen na 3/6/9/12/15%
válečník:

Válečník byl jediným povoláním, které dostalo na začátku čistě nerf. Poté, co byly trochu upraveny ostatní povolání (a zejména buffnuty některé jejich base staty) jsem shledal, že je potřeba válečníkovi vrátit plnohodnotné Taste for Blood. Taktéž bylo potřeba trochu posílit Furyho a konečně zpoužitelnit Cleave.
Taste for Blood - šance na proc vrácena na 33/67/100%
Cleave - rage cost snížen na 16
Dual Wield Specialization - bonus zvýšen na 12/24/36/48/60%
Enrage - bonus zvýšen na 3/6/9/12/15%
paladin:

U paladina došlo k pár úpravám za účelem vyvážení talentů mezi sebou, aby bylo více smysluplných možností, jak jej stavět. Taktéž došlo podobně jako u šamana ke zvýšení nutnosti tahání Holy talentů, pokud chcete healovat. Taktéž jsem zaznamenal velké problémy s manou, jelikož ji má neúměrně méně, než ostatní.:
Two-Handed Weapon Specialization - bonus zvýšen na 7/7/7% (rank 2 a 3 jsou nezískatelné)
Intellect - zvýšen o 10
Flash of Light - heal snížen na X/91/102 (o 10%)
Holy Light - heal snížen na 135/152/169 (o 10%)
Sanctified Light - šance na crit zvýšena o 7/7/7% (rank 2 a 3 jsou nezískatelné)
Improved Blessing of Wisdom - bonusová mana regen zvýšena o 15/30%
Healing Light - bonus do healu zvýšen na 7/14/20%
lovec:

Lovci se potýkají s problémem, že poměrně potřebují peta, což je hlavní důvod, proč jsou považováni za "slabé", jinak si ale vedou poměrně dobře. Přesto přichází pár menších změn.
Survivalist - bonus do staminy zvýšen na 3/6/9/12/15%
Survival Instincts - redukce dmg zvýšena na 3/6% a bonusová šance na crit zvýšena na 5/10%
Staty human hunterů - fixnuty, stále měli staty z levelu 19
Intellect - zvýšen o 5
tulák:

Tuláci dostali preventivně ještě větší nerf s obouručkami a pár balanců (zejména Subtetly potřeboval trochu nerf).
Dmg s obouručkami - sníženo na 80% normálu
Evasion - bonus do dodge na 70%
Lethality - bonusové crit dmg zvýšeno na 10/20/30/40/50%
Sinister Striker - bonus dmg zvýšeno na 45/52/60
Blood Spatter - bonus do dmg zvýšen na 25/50%
14.08.2014 - Nové debuffy zranění - Amaroth
15.08.2014 - aktualizace noggitu na Exodu i na Nimeru - Amaroth
20.08.2014 - Výstavba horních Caelarových kamenů - Amaroth
21.08.2014 - Sestavení displayIDček bronzových drakonidů a dragonspawnů - Amaroth
22.08.2014 - Příprava NPCček drakonidů a dragonspawnů, odstranění ceny za Dual Spec, překlad menu NPCček - Amaroth
23.08.2014 - Aktualizace noggitu Esgarothu a Triash'taru, reskin classicových budov do stylu Wildhammer (Esgaroth) - Amaroth
24.08.2014 - dodělání NPCček bronzové letky a itemů bronzové letky - Amaroth
25.08.2014 - Unrelenting Storm (šaman) dává nyní 20% intellectu/5s many, Poleaxe Specialization (válečník) dává nyní 5% do crit šance a crit dmg, Mace Specialization (válečník) dává nyní 15% do ignorace zbroje,  Sword Specialization (válečník) má nyní šanci na bonusový útok 10% - Amaroth
- Změny budou odteď rovnány do spoilerů, každý bude obsahovat éru jednoho patche (obvykle patche E, jelikož obsahuje na rozdíl od Fka i DBCs, zde často zmiňovaná).
Změny 26.08.2014 - 01.09.2014:

26.08.2014 - Kompletní revize noggitu Exodu, smazání duplikovaných objektů (a že jich tam bylo, teď už naštěstí vím, jak se jim v nové a v tomto otřesné verzi Noggitu vyhnout), odstranění pirátské zátoky (bude vytvořena znovu a lépe, jinde, kde nebude k docházet k duplikacím, které by způsobovala svou původně nevhodně zvolenou polohou) - Amaroth
27.08.2014 - výměna takřka všech textur a ground effectů za nové, hezčí, v ultra MoP HD kvalitě - Amaroth
28.08.2014 - aktualizace noggitu Exodu a Nimeru - Amaroth
29.08.2014 - fix loading screen ve start lokaci a na hřbitově, hromadný fix itemů s otazníky (a co nefungovaly jako zbraně) - Amaroth
30.08.2014 - všeobecné čištění DB a řešení všech možných stížností error logu, přidání pár custom a Cata/MoP itemů, custom objektů - Amaroth
               - fix a pročištění kódování interfacu - Shiro
31.08.2014 - masové tahání Cataclysmových zelenkových itemů (takřka 300 nových itemů!), zpřístupnění trpaslíka šamana a gnóma lovce, změny statů socketů - Amaroth, Ohnivko
Nové staty socketů:

Došli jsme k závěru, že poměr cena/výkon je u socketů poměrně přísný a proto jsme se rozhodli všechny kromě pár velmi účinných výjimek buffnout. Buffnuta nebyla stamka a agilita, všechny ostatní sockety dostaly alespoň menší navýšení statů, které dávají.
Strength - 3/6
Agility - 2/4
Stamina - 2/4
Intellect - 3/6
Spirit - 3/6
Defense - 3/6
Crit - 3/6
Hit - 3/6
Haste - 3/6
Expertise - 3/6
Attack power - 6/12
Mana regen - 2/4
Armor penetration - 4/8
Spell power - 4/8
Spell penetration - 4/8
01.09.2014 - Přidání nových displayIDček pro Triash'tar a Koncil (v kůži i nových plátech), balanc lovce - Amaroth
Lovec:

U lovce jsou poměrně časté stížnosti, že je dosti slabý. Bez peta je, avšak s ním je naopak velmi silný. Je proto dosti těžké jej balancovat, avšak rozhodli jsme se ustoupit více početným a "smrtelným" hráčům, proto přichází buff lovce (záměrně pouze Marksmana a Suvivalisty).
Barrage - zvyšuje DMG s Aimed Shot o 10%
Careful Aim - zvyšuje attack power o 50/100/150% Intellectu
Hunter vs. Wild - zvyšuje attack power o 100% staminy
Deflection - dává +2/4/6% šanci na parry
Savage Strikes - dává +20/40% šanci na crit s Mongoose Bite a Raptor Strike
Survival Instincts - snižuje příchozí DMG o 4/8%
Změny 02.09.2014 - 07.09.2014:

02.09.2014 - odstranění smůly z lootů stromů, remake itemů nezpracovaného dřeva a kamení, udělání 2 nových daily questů pro každou frakci, přidání dalšího setu itemů k Hordě (až bude mít vendory v dílnách), kompletní remake a pročištění systému statů, armorů a durability itemů (+ pročištění scriptu je kontrolujícího) - Amaroth
02.9.2014 - Pridanie vendorov Kartelu a expedície, pridané nové itemy a staré nanovo roztriedené, aby každý vendor predával len podla svojho zamerania - Dalvengyr
Remake itemů:

Itemy měly 4 různé typy množství armoru, avšak pouze 3 různé typy cen (nárameníky stály co rukavice, ale dávaly více armoru, na příklad). Taktéž byly u některých tříd zbrojí různě velké skoky mezi jednotlivými kvalitami. Proto přichází tento remake. Celkový součet armoru jednotlivých (modrých) zbrojí se nemění, avšak mohou se vám trochu zvýšit nebo snížit armory na tom, co běžně máte v držení. Armory jsou napsané v pořadí velký/střední/malý item. Velké itemy jsou chestky a kalhoty, malé opasky a nátepníky, střední veškerý zbytek. Uvedená čísla se týkají modrých itemů. Zelené itemy mají (zaokrouhleně) 95% armoru modrých, bílé 90% armoru modrých a šedé 75% armoru modrých. Legendární itemy dostávají armor podle itemů modrých.
Cloth - 40/70/100 armor
Leather - 70/100/140 armor
Mail - 95/140/210 armor
Plate - 100/195/350 armor
Shield - 1200 armor, v blocku výjimka, 8/10/11/12 block (v pořadí šedé-modré)
Cloak - zde výjimka, 20/30/35/40 armoru (v pořadí šedé-modré).

Dále se trochu sáhlo do unikátních itemů, které mají odteď durabilitu, armor i sockety (a případné staty kompenzující "chybějící" sockety) ve stejném množství, jako zelenky. Legendárním itemům zůstávají staty individuální (měly by však být vždy alespoň takové, jako u itemů modrých). Tuto novinku považujte za aktualizaci tohoto systému.
03.09.2014 - fix bugnutých pušek - Amaroth
04.09.2014 - Na základe množstva sťažností od hráčov bolo pridaných niekolko ďalších objektov farebných mušlí na Q u murlokov. - Dalvengyr
04.09.2014 - noggit Gar'thalu - Amaroth
05.09.2014 - update minimapy, noggit pobřeží Erutie, fix chybky ve statech itemů - Amaroth
06.09.2014 - dokončení hudebního patche, update zónového rozložení světa - Amaroth
07.09.2014 - update noggitu Exodu a Nimeru, balancy classů - Amaroth
Kněz:

U kněze jsem zaznamenal až příliš mnoho slabin v solo hře a taktéž jen minimální množství možných účinných buildů. Přichází tedy buff a balancy talentů.
Spiritual Guidance - dává 15% ze spiritu do spell power
Searing Light - dává 10/20% do DMG s útočnými spelly
Spell Warding - snižuje utrpené magické DMG o 3/6/9/12/15%
Improved Healing - snižuje mana costy o 7/14/21%
Twin Disciplines - zvyšuje DMG a heal o 2/4/6/8/10%
Meditation - probíhá 20/40/60% mana regen i při castění
Improved Power Word: Shield - zvyšuje absorb o 10/20/30%
Reflective Shield - Power Word: Shield vrací 50% absrobu jako reflect DMG
Mental Strength - zvyšuje Intellect o 20%
Soul Warding - snižuje mana cost Power Word: Shield o 40%
Holy Fire - mana cost snížen na 11% base many
Smite - mana cost snížen na 7% base many
Paladin:

U paladina jsem chtěl podobně jako u válečníka vytvořit více možností, jak jej účinně stavět. Proto přichází balanc talentů.
Seals of the Pure - navýšení DMG o 5/10/15/20/25%
Benediction - snížení mana costů o 3/6/9/12/15%
Eye for an Eye - vrací 7/15% DMG z critů
Two-Handed Weapon Specialization - přidává 10% do DMG s 2h zbraněmi
Divinity - zvyšuje efektivitu healů o 2/4/6/8/10%
Improved Hammer of Justice - snižuje CD o 15/30s
Reckoning - šance na proc zvýšena na 10%
Změny 08.09.2014 - 17.09.2014:

09.09.2014 - Přidání chapadlatic... teda chobotnic - Amaroth
10.09.2014 - Změna lootu stromů z 3-9 dřeva na 6-10 dřeva - Amaroth
13.09.2014 - Dání bossům flye (bude to vypadat blbě, ale už nepůjdou bugovat), fix "nepoživatelnosti" masa z lootu. - Amaroth
14.09.2014 - Noggitový update Nimeru a Exodu, přidání morphů na murloky, vytažení další polearmky z MoP - Amaroth
15.09.2014 - Príprava lokácie pre event "Hybrihmyzácia" - Shanx
16.09.2014 - smazání lootu všemu, co plave ve vodě a nemůže na břeh z důvodu enormního bugování - Amaroth
17.09.2014 - vytvoření spellů na mounty - herky - Amaroth
Změny 18.09.2014 - 30.09.2014:

22.09.2014 - Oprava chybnej diakritiky v daily questoch u Hordy - Shanx
23.09.2014 - Nerf Mend Pet u lovce na poloviční efekt - Amaroth
23.09.2014 - Přespawnění Věčných zahrad, příprava k jejich otevření jaktožto RP dungu - Keileb.
23.09.2014 - Pridané nové plášte Horda & Ali - Shanx
24.09.2014 - Nová animovná login screen - Shanx
27.09.2014 - Přidání nového Lordaeronského bálečného koně - Dalvengyr
28.09.2014 - Nová voda - Amaroth (poskytla Milly)
29.09.2014 - Buff Mind Flay u kněze na 50DPS, přidání nových itemů (unikátky), zvýšena kompenzace za chybějící díry na sockety u dvouručních meelee zbraní na +0/9/27 Attack Power/ +0/6/18 Spell Power, celkový update noggitu Nimeru, Exodu a tábora nočních lovců, smazání odporného vanillového mořského dna, nová login music a loading screen, DMG Incinerate (standartně nedostupný spell) sníženo na 200 (250 do cíle s Immolate) - Amaroth
30.09.2014 - Kompletně nové korálové útesy na mořském dně - Amaroth
Změny 01.10.2014 - 10.10.2014:

01.10.2014 - Zandalari umí už jen trolové, Taurahe jen tauři, buff Enchancement šamana:
Šaman:

Po posledních vylepšeních Elemental šamanů jsem zjistil, že se Enchancementa už nevyplatí jet. Je slabší snad ve všech aspektech. Proto přichází buff.:
Mental Dexterity - dává +100% Intellectu do Attack Power
Improved Shields - dává +10/20/30% do efektů elementárních štítů
04.10.2014 - Tvorba Lordaeronských objektů (budov, lodí) - Amaroth
05.10.2014 - Fix Fireballu u mága, nyní má i 1. rank cast 3,5s, přenesení rescalu ramforynchů, žraloků obrovských, triceratopsů, mláďat triceratopsů a housenek z DB do DBC (ramforynchové tedy budou brzy použitelní jako peti), fix Ogregarova kopí, další nové lodě - Amaroth
06.10.2014 - Update noggitu Nimeru a Exodu, nová startovní lokace, velká tuna reskinů všeho možného - Amaroth
07.10.2014 - Vytvoření kompletního nového reputačního systému pro NPCčka - Amaroth
08.10.2014 - Sestavení taxi mapy Erutijského souostroví (8 stanovišť, 10 oboustranných tras, řízeno skrze rozhovory s NPC, během kterých je hráči vyjeveno nějaké info o destinaci, inRP době plavby), další reskiny - Amaroth
10.10.2014 - Update noggitu Nimeru a Exodu, přidání mola na Bambus - Amaroth
12.10.2014 - Na Exodus pridané lietajúce čajky - Shanx
12.10.2014 - Príprava D/N systému pre Esgaroth - Shanx
Změny 10.10.2014 - 21.10.2014:

16.10.2014 - Úpravy několika neviditelných spellů (fly...) pro scriptované objekty - Amaroth
17.10.2014 - Tvorba nových ground effectů (modely, textury) - Amaroth
18.10.2014 - Aplikace nových ground effectů, úprava textur terénu na Exodu - Amaroth
19.10.2014 - Noggitový update Nimeru a Exodu - Amaroth
20.10.2014 - První malá vlna WoD objektů, nové textury a ground effecty pro Gar'thal, práce na na patchi závislých unikátkách, vytažení 2 cata setů, reskin pirátské bitevní lodě (plachty, vlajka), sestavení plátového setu Kul Tirasu - Amaroth
20.10.2014 - Fix světlo/tmu ignorujícího listí na bambusech - Rhazana
21.10.2014 - Tvorba (kompletních) trpasličích opeřených setů - Amaroth
Změny 22.10.2014 - 02.11.2014:

22.10.2014 - zrychlení získávání weapon a defense skillů na 100násobek - Amaroth
23.10.2014 - tvorba NPC displayů pro tauří a trolí koncilová NPC, přemalování texturace trávy na Exodu za účelem zvýraznění výskytu ground effectů, dokončení přetažení a otestování human WoD modelů - Amaroth
24.10.2014 - přetažení a otestování orkských a směsných WoD modelů - Amaroth
25.10.2014 - vytvoření ingame spawnutelných verzí všech vytažených a vlastních objektů (vyjma NPC/character modelů a modelů ground effectů) - Amaroth
26.10.2014 - rebalanc roguny - Amaroth
Tulák:

U tuláků stále ještě setrvával problém, který se už podařilo úspěšně odstranit např. u válečníků, a to sice pouze omezené množství způsobů jak je účinně stavět, byly v podstatě pouze 2. Tento rebalanc otevírá možnost jet čistě combat, jet ucházejícně čistě assassination a otevírá další účinný hybridní build.
Improved Kidney Shot - cíl pod efektem Kidney Shot obdržuje o 20% vyšší dmg
Kidney Shot - cooldown snížen na 10s
Vigor - +20 maximum energy
Mace Specialization - +15% armor penetration
Hack and Slash - 5% šance na bonusový útok
Eviscerate - dmg jednotlivých ranků zvýšeno o +20/+23/+20
Improved Ambush - zbyšuje šanci na crit o 50/100%
27.10.2014 - příprava přestavby Nimeru do WoD stylu (modely, textury, gameobjecty), globální zprůhlednění vody, prohloubení mořského dna mimo korálové útesy - Amaroth
28.10.2014 - přestavba Triash'taru do WoD stylu - Amaroth
29.10.2014 - přestavba veškeré mimo Triash'tar se nacházející zástavby na Nimeru do WoD stylu - Amaroth
30.10.2014 - rozsáhlé fixy zabugovaného noggitu Gar'thalu (nebude se již opakovat), přejmenování pár nepřeložených spellů a skillů, vytažení nového meče z MoP a 3 nových NPC modelů z MoP, fix bugu kdy itemům po snížení kvality zůstávalo více socketů, smazání nechtěných částí doodad setů některých WMO (stroje ve sklepě Talbotů atd.) - Amaroth
31.10.2014 - přestavba Casadore a pobřežních částí Esgarothu, změny hudby na login screen, vytažení 3 nových NPC modelů (15 displayID), vytvoření 15ti NPC displayID hub, 16ti (z toho 2 kopie blizzlike) NPC displayID dětí trolů a orků - Amaroth
01.11.2014 - vytvoření 5ti dalších NPC displayID pro troly v Triash'taru, nastavení prodejní ceny VZK (10str), přidáni WoD vlci a Ghost Wolf spelly rank 2 se 60% speed užívající morphy na ně (budou získatelné z epické chainy) - Amaroth
02.11.2014 - vytvoření setu Nočních lovců, 5ti NPCček Nočních lovců, sestavení chainy pro šamany na Ghost Wolf rank 2, celkové otestování patche a jeho příprava na vydání spojená s posledními kosmetickými úpravami - Amaroth
Změny 03.11.2014 - 11.11.2014:

06.11.2014 - výměna tyranosauřích modelů za MoP verze - Amaroth
07.11.2014 - zavedení nového systému armorů a cen itemů a jeho postupná implementace do světa - Amaroth
08.11.2014 - předělání obsahu několika vendorů dle nového systému itemů - Amaroth
10.11.2014 - natahání několika dalších Cata itemů, práce na spellu pro měnění itemu mezi 1h a 2h verzí, zavedení dýk se speed až 2,6 (speed vyšší jak 1,8 je však u dýk vyhrazena pouze jednoručním kopím), úprava debuffů zranění na snižování % base statů a dmg done, zavedení nesejmutelných buffů požehnání (1/3/7 dní, +2/4/6% base staty a dmg done), které budou udělovány za !aktivní! účast na duchovně zaměřených nebojových eventech - Amaroth
11.11.2014 - nový NPC model (osedlaný triceratops) - Amaroth
Změny 12.11.2014 - 21.11.2014:

17.11.2014 - přidání 10 dmg ke všem rankům Smite, 15 dmg ke všem rankům Holy Fire, Divine Spirit dává o 3 více spiritu - Amaroth
18.11.2014 - zjizvení Exodu válkou, přidání nového modelu 1h šavle v 8mi variantách skinů - Amaroth
19.11.2014 - nové vlastní modely štítů, model biče jako zbraně - Amaroth, Alastor
19.11.2014 - fix reputací, NPCčka nyní nebudou napadnutelná (ani totemy a plošňáky), dokud s nimi nebudete mít "At war", tvorba tokenů na přidání 50 reputace (budou užívány jako odměny za eventy a questy), kompletní a snad konečný fix map, vmap a mmap - Amaroth


Naposledy upravil Amaroth dne Sun Nov 23, 2014 1:06 am, celkově upraveno 20 krát
Amaroth
Amaroth
Stvořitel
Stvořitel

Poèet pøíspìvkù : 966
Join date : 06. 09. 13
Age : 28
Postavy : Ignie

Návrat nahoru Goto down

Changelog (zastaralý) Empty Re: Changelog (zastaralý)

Příspěvek pro Amaroth Sun Nov 23, 2014 1:06 am

Fórkový changelog zrušen. Vlákno zde nechávám pouze jako archiv, nový Changelog byl vložen do webu.:
http://arathor.cz/changelog
Amaroth
Amaroth
Stvořitel
Stvořitel

Poèet pøíspìvkù : 966
Join date : 06. 09. 13
Age : 28
Postavy : Ignie

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru