Arathor RP
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Zpráva o portálech

Goto down

Zpráva o portálech Empty Zpráva o portálech

Příspěvek pro Sylerian Tue Mar 17, 2015 12:43 am

Erutijský portál
Již po staletí byl znám portál u gejzírů neznámého původu. Podrobné zkoumání zbytků z jeho podstavce, ruin rozesetých kolem (mnohdy z velké části zarostlých travou a rozpadlých) nepřineslo jasný obrázek o podobě portálu. Stavební kámen použitý na portál nebyl místního původu. Byla odhalena část hlavy sochy zvířete, které nejspíše portál utvářelo nebo zdobilo, avšak čas zničil sochu k nepoznání. Mnohé kusy byly taktéž zcizeny z různých příčin.

Exodusský nález
Dne 2.3. se několik stovek západně od města Esgaroth na ostrově Exodus zřítil kámen o poloměru asi 100 metrů. Tento kámen byl shora porostlý travou a řídkým porostem staletých stromů. Hornina tohoto "ostrova", který nejspíše levitoval na obloze, je obdobou živce, v celém souostroví nevídanou. Jak se mohl ostrov pohybovat po obloze, aniž by byl spatřen, zůstává záhadou. Za pohon jej nesoucí považuji i přes deset metrů dlouhé krystaly prorůstající spodek "ostrova". Krystaly vykazují slabou magickou aktivitu. Dostatečně malý odštěpek lze za reálných podmínek nabít dostatečně velkým množstvím arkány, aby spustil kouzlo, ke kterému byly krystaly patrně původně tvořeny. Dochází k levitaci nabitých kamenů.

Okolí krystalů se vyznačuje stopami po vysávání arkány přímo z nich. Kdo byl tolik mocný, aby mohl pobrat takové množství moci není známé, avšak k vysávání energie docházelo podle zkoumání stop zjevně rychle, snad i ve spěchu, avšak přesto metodicky a zkušeně. Rostliny porůstající ostrov rychle hynou, patrně v důsledku nepříznivého klimatu. Taktéž byl ostrov podle svědků po dopadu kouřící v důsledku požáru stravujícího trávu na horní části kamene. Tráva byla sežehnuta dle zkoumání magickým ohněm (nikoliv však démonickým). Bylo zjištěno, že celé kouzlo bylo sesláno najednou a že mělo podobu jednolitého proudu plamenů, které měly dostatečný rozsah, aby spálily více jak třicet metrů dlouhé a dvacet metrů široké pásmo. Kouzlo tak nápaditě připomíná doslovné chrlení kuželu z plamenů impozantních rozměrů a jako snad jediné stvoření schopné takového výkonu nedémonického původu se jeví být drak.

Nejdůležitější nález uvedu na konec. Na ostrově se nacházel portál, který byl rozbit silou nárazu při dopadu ostrova. Kusy portálu skončily z velké části pod vodou, avšak ne v příliš velké hloubce a je možné je vyzvednout, pár lehčích již bylo vyzvednuto a podrobeno zkoumání. Na základě trosek se podařilo získat rekonstruovanou původní podobu portálu. Portál se zdá být naprosto identickou kopií portálu Erutijského, alespoň ve všech aspektech, ve kterých se Erutijský portál zatím podařilo prozkoumat.

Při zkoumání oblasti uvnitř portálu byla nalezena dvě tlačítka, která bylo možné stisknout. Obě tlačítka reagovala pouze na stisk spojený s nabitím tlačítka magickou mocí. Tlačítka poté začala vysílat před oči toho, jež je stiskl, iluzi. Iluze zmizela bezprostředně po puštění tlačítka. Po překrytí iluze z levého a pravého tlačítka přes sebe vznikl tento symbol.:
Zpráva o portálech Tmp

Považuji symbol za schématickou mapu zapojení portálů. Ta naznačuje existenci sedmi portálů, přičemž jeden je centrální a je spojen se všemi, dále dva páry ze šesti okrajových jsou spojeny mezi sebou. Tento symbol nápadně připomíná přesýpací hodiny. Symbol se ukázal být klíčem k aktivaci portálu, neboť po aplikace iluze obsahující tento symbol spojené se snahou zaměřit se na centrální bod (tedy cílovou destinaci) se portál skutečně pokusil znovu zaktivovat, vzhledem k míře poškození stavby neúspěšně.

Erutijský portál po druhé
Po zkoumání portálu u Exodu došlo k dalšímu zevrubnému zkoumání portálu Erutijského, nyní za užití nabytých vědomostí o tomto typu portálů ve stavu jen nedávno poškozeném. Lze potvrdit naprostou shodu všech zachovalých částí portálu Erutijského s portálem Exodusským. Dokonce se podařilo zaktivovat po několika pokusech i objevená tlačítka na portálu. Ta emitovala stejně jako ta Exodusská iluzi, a stejně vypadající iluzi. Proto byl zahájen následující projekt falešné rekonstrukce portálu.

Falešná rekonstrukce portálu
K tomu bylo za asistence několika pomocníků vytvořena série dopředu připravených teleportačních run užitých na portálu Exodusském. Runy jsou překvapivě jednoduché a jejich vytvoření tak nebylo náročné na zkušenosti ani materiál.

Po umístění spontánních verzí předem připravených run na příslušná místa ve vzduchu, tam, kde by měly být na oblouku, došlo k pokusu portál otevřít stejně jako Exodusský a udržet jej. Portál se podařilo dočasně otevřít, než byl destabilizován rychlým vyčerpáním run. Ty je proto zjevně nutné znovu doplnit v podobě permanentní, lze tedy předpokládat, že k docílení kýženého výsledku je třeba větší podpory run, ideálně jejich vytesání do nejdříve obnoveného oblouku.

*tajný dodatek byl poslán pouze archonce Aleeně*
Sylerian
Sylerian
Trosečník
Trosečník

Poèet pøíspìvkù : 3
Join date : 25. 06. 14
Postavy : Ignie Alle'sil, Grinna

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru